Opthema Teknoloji

Harita ve Ölçümleme

IHA çözümlerimiz ile yüksek çözünürlükte ve hassasiyette veriler toplayarak çeşitli haritalama ve ölçme olanakları yakalayabilirsiniz.IHA çözümlerimizin bir diğer hizmet alanı ise düzenli depolama alanları, çöp döküm alanları gibi özellikle insan erişiminin riskli ve zor olduğunu dolgu alanlarıdır. Malzemenin hacminin hesaplanması, bölgenin alanının hesaplanması, kullanılacak sensörler ile olası gaz, zehirli madde risklerinin tespit edilmesi IHA çözümlerimizin kapsamındadır. Toprak dolgu alanlarının denetimi için de IHA çözümlerimizden faydalanabilirsiniz.

Arazide bulunan üretilen, atık olarak oluşan ya da depolanan malzemeye ilişkin kütle, hacim, yoğunluk hesaplanması IHA çözümlerimizin kapsamındadır. Bu hesaplamaların dışında malzeme sayımı da yapılabilmektedir. Bu hesaplamalar, var olan envanterin denetimi için kullanılabileceği gibi iş gücü planlaması için de girdi olarak kullanılabilmektedir.

HARİTA VE ÖLÇÜMLEME ÜRÜNÜ OLARAK MOT

Atık maddelerin ölçümü

Kütle ölçümü

Hacim ölçümü

Yığın ölçümü

Ölçüm karşılaştırması

İlerleme izleme

Acil/Kritik Durum tespiti